Nezvyčajné trávenie Vianoc

14.12.2021

Na farme horúčkovito prebiehajú práce pred príchodom mrazov a okrem toho sa blíži termín, kedy by sa mali tri svine oprasiť – porodiť malé prasiatka. (Ak sa prasa oprasí, prečo sa človek nemôže očlovečiť, žena oženiť a matka omatčiť? Koniec príspevku pre Sibylu Myslovičovú z Jazykovedného okienka v Slovenskom rozhlase.)

Zverolekár určil termín pôrodu na prelome rokov. Vývoj nového života v tele prasnice trvá tri mesiace, tri týždne a tri dni. Naplánovali sme si čas tak, že hneď po Vianociach sa maximálne sústredíme na priestor pre matky a malé prasiatka, aby boli ešte lepšie ochránené pred vetrom a zimou. Týždeň pred Vianocami som potreboval byť doma a chystal som sa, ako a čo po vianočných sviatkoch pre naše ošípané urobíme.

Lenže 22.12. večer okolo 19.h volá gazda: „Jedna z prasníc začala rodiť, čím skôr dôjdi, aby nepomreli“.

Všetko som nechal tak, a na druhý deň ráno som bol späť na farme. Aj keď v noci boli prasiatka v teple a gazda zabezpečil provizórne opatrenia, všetky behom dňa pomreli. Aj keď bola stále nádej, že ich aspoň zopár prežije, rozdivočená matka ich miesto kojenia postupne priľahla a niektoré aj zožrala. Smutný večer pred Štedrým dňom. Nasledovali Vianoce – tri dni intenzívnych prác okolo prasníc. Keď som sa zmorený, po nezvyčajných Vianociach vrátil domov a dospával, prišla správa, že druhá sviňa sa oprasila a všetky mladé, okrem jedného, ktoré priľahla, prežili. Po tejto dobrej správe sa mi ďalej spalo už o poznanie lepšie. Snáď aj tretia ošípaná prinesie život, ktorý prežije.

Vo víre vianočných prianí a aktuálnych biblických textov mi však najvýraznejšie znie:

„Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce.“ 

Je to verš zo Žalmu 90, ktorý sa mi po týchto Vianociach prirodzene pripojil k repertoáru vianočných textov. Pretože práve na farme, ale nielen tam, je múdre vedieť počítať dni. Pretože keby som, keby sme lepšie počítali dni, tak…  

Život, ale aj smrť malých prasiatok mi prirodzene vylosoval pre rok 2022 tento žalm a najmä verš:

Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce.

Tomáš Komrska st.

Nákupný košík